Aanmelden

Het aantal deelnemers voor een kamp is beperkt. Nadat het aantal deelnemers voor een kamp overschreden is, wordt er met een wachtlijst gewerkt. Er kunnen vijf mensen zich ‘op wachtlijst’ aanmelden.  

Kies een kamp

Info deelnemer voor kamp

Medische gegevens