Kampvoorwaarden

1. U belooft het kampgeld (€ 95,-) zo snel mogelijk over te maken op NL68INGB0004220139 t.n.v. Stichting Christelijke Jeugdkampen te Apeldoorn, onder vermelding van naam en kampweek. (Bic: INGBNL2A).  

2. Als ouder en/of verzorger van de aangemelde persoon geef ik toestemming dat de aangemelde persoon, in voorkomende gevallen, behandeld mag worden door een huisarts of tandarts, en in geval van nood, dit ter beoordeling van deze arts, opgenomen en/of behandeld mag worden in het ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, indien het niet mogelijk is gebleken tijdig met mij contact op te nemen.

3. De door mij opgegeven wensen geven geen garantie dat ze daadwerkelijk worden ingewilligd.

4. De kampleiding streeft naar een zo evenwichtig mogelijke tentindeling, waarbij wensen zoveel mogelijk naar het oordeel van de kampleiding worden gehonoreerd. (Compleet ingedeelde tenten door deelnemers zullen door de kampleiding niet worden overgenomen).

5. Als ouder en/of verzorger van de aangemelde persoon stem ik ermee in dat foto’s en video’s gemaakt en gepubliceerd kunnen worden (voor kampdoeleinden en medekampeerders) waarop de aangemelde persoon te herkennen is.

6. Als ouder en/of verzorger van de aangemelde persoon stem ik ermee in dat ook na de kampweek het opgegeven e-mailadres gebruikt mag worden om kampgerelateerde informatie met de deelnemer uit te wisselen.

7. Bij opgave van deelnemers die niet in overeenstemming zijn met de leeftijdsgrens dient toestemming gevraagd te worden. Daarbij moet met reden omkleed worden waarom er afgeweken wordt en het kind in het opgegeven kamp zou passen. Verder komt het kind in eerste instantie op een wachtlijst. Anderen met de juiste leeftijd hebben voorrang. Uiterlijk twee weken voor de start van de kampen zal er gemeld worden of de plaatsing definitief geworden is.

8. Bij annuleren voor 1 juni wordt het kampgeld (minus € 15,- administratiekosten) teruggestort. Vanaf 1 juni vindt er geen restitutie van het kampgeld meer plaats.